On Top

Category: Giảng luận

DUY THỨC TRONG CUỘC SỐNG

Tôi bắt đầu dạy Duy thức cho Gia đình Phật tử (GĐPT) có thể là từ năm 2002, đến năm 2012 tiếp tục tham gia giảng dạy Duy thức tại trường Trung Cấp Phật học […]

Tâm Nhãn: “PHỐ NỬA LÀNG”

Hiện nay Phật giáo Việt Nam nói riêng ở trong nước gồm nhiều hệ phái khác nhau: Phật giáo Nam tông, Phật giáo Bắc tông, Phật giáo Làng Mai của Hòa thượng Nhất Hạnh, Phật […]

Sám hối

Thích Như Điển Kể từ khi vào chùa (1964) cho đến nay (2022) cũng gần 60 năm ròng rã như thế, những người xuất gia như chúng tôi, bất kể là lớn nhỏ, già trẻ […]

Sách mới

Dẫn vào tuệ giác Phật
Ngày Tết Đọc Kinh Phật
Du Già Bồ Tát Giới
On Trend

Đọc nhiều