On Top

Category: Giảng luận

Thông điệp Phật đản 2567

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤTVIỆN TĂNG THỐNG******HỘI ĐỒNG GIÁO PHẨM TRUNG ƯƠNG THÔNG ĐIỆPPHẬT ĐẢN 2567 Nam-mô Lâm-tì-ni viên, Vô ưu thọ hạ, thị hiện đản sanh,BỔN SƯ THÍCH-CA MÂU-NI PHẬT “Một […]

On Trend

Đọc nhiều