On Top

Category: Giảng luận

Thích Tuệ Sỹ: Ý nghĩa đề kinh Kim Cang

Kinh Kim cang là một trong những bản kinh quan trọng và sớm nhất trong kinh điển Phật giáo Đại thừa. Ở đây, chúng ta sẽ trình bày ý nghĩa của đề kinh Kim cang từ nguyên gốc tiếng […]

GIEO HẠT BỒ-ĐỀ

(by Tuệ Sỹ, translated by Đạo Sinh) “Hạt giống Bồ-đề không được gieo vào một cánh đồng trừu tượng nào xa xôi, cũng không chờ đợi để được gieo vào một vùng đất hứa thần […]

Đạo Phật và chữ Hiếu

Tỳ kheo Thích Minh Châu Mỗi năm, vào dịp lễ Vu Lan, chúng ta đều tập hợp đông đủ ở đây, để cùng đọc lại những lời dạy của Đức Phật về chữ Hiếu, thân […]

Tam bảo

THÍCH ĐỨC THẮNG[Tập san Pháp Luân – số 1, tr.3 ] Tam bảo là chỉ cho ba ngôi báu hiện đang hiện hữu tại thế gian này. Chúng chính là đối tượng để cho mọi […]

Sách mới

Dẫn vào tuệ giác Phật
Ngày Tết Đọc Kinh Phật
Du Già Bồ Tát Giới
On Trend

Đọc nhiều