On Top

Category: Chưa phân loại

THƯ KHÁNH CHÚC NGÀY HỘI VỀ NGUỒN

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤTVIỆN TĂNG THỐNG______________ VĂN PHÒNG CHÁNH THƯ KÝ THƯ KHÁNH CHÚC NGÀY HỘI VỀ NGUỒN Kính lễ Thập phương hiện tiền Đại Đức Tăng-già,Kính lễ Chư Tôn Trưởng […]

Kẻ chí hùng xuất sỹ

Thành Kính Tưởng Niệm Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Thanh HuyềnViên tịch ngày 16 tháng 8 năm 2022 tại Quảng Hương Già Lam, Sài Gòn Tiết Vu lan đất Sài thành tiễn biệtGió nhẹ bay […]

On Trend

Đọc nhiều