On Top

Category: Pháp Âm

Vu lan – báo hiếu

Từ khi du nhập vào Việt Nam, Phật giáo nhanh chóng cùng hòa quyện với dân tộc thành một thể thống nhất. Lịch sử Việt Nam không thể tách rời lịch sử Phật giáo Việt […]

“Hợp đồng” tu tập

Đức Phật giảng Pháp không nhằm thoả mãn sự khao khát kiến thức của chúng ta, mà chủ yếu là giúp chúng ta hiểu & ứng dụng các kiến thức đó để tạo ra những […]

Tùy Miên (Tuệ Sỹ giảng, 2021)

Buổi 13(Giảng ngày 18/8/2021) Buổi 14(Giảng ngày 25/8/2021) Buổi 15(Giảng ngày 01/9/2021) Buổi 16(Giảng ngày 08/9/2021) Buổi 17(Giảng ngày 15/9/2021) Buổi 19(Giảng ngày 10/11/2021) Buổi 20(Giảng ngày 17/11/2021)

PHÉP PHẬT NHIỆM MẦU

Chúng ta không biết được sau khi “chết” thì đức Phật đi đâu. Nhưng chúng ta có thể biết chắc chắn một điều là sau khi giác ngộ dưới cội cây bồ-đề thì đức Phật […]

Sách mới

Dẫn vào tuệ giác Phật
Ngày Tết Đọc Kinh Phật
Du Già Bồ Tát Giới
On Trend

Đọc nhiều