On Top

Category: Pháp Âm

“Hợp đồng” tu tập

Đức Phật giảng Pháp không nhằm thoả mãn sự khao khát kiến thức của chúng ta, mà chủ yếu là giúp chúng ta hiểu & ứng dụng các kiến thức đó để tạo ra những […]

Tùy Miên (Tuệ Sỹ giảng, 2021)

Buổi 13(Giảng ngày 18/8/2021) Buổi 14(Giảng ngày 25/8/2021) Buổi 15(Giảng ngày 01/9/2021) Buổi 16(Giảng ngày 08/9/2021) Buổi 17(Giảng ngày 15/9/2021) Buổi 19(Giảng ngày 10/11/2021) Buổi 20(Giảng ngày 17/11/2021)

PHÉP PHẬT NHIỆM MẦU

Chúng ta không biết được sau khi “chết” thì đức Phật đi đâu. Nhưng chúng ta có thể biết chắc chắn một điều là sau khi giác ngộ dưới cội cây bồ-đề thì đức Phật […]

Chúng ta đang tìm kiếm cái gì?

Nguyên tác: KrishnamrtiPhạm Công Thiện dịch Việt. Hầu hết chúng ta đang đi tìm gì? Mỗi người trong chúng ta muốn được gì? Nhất là giữa thời thế tao loạn này, mọi người đều muốn tìm một thứ an bình nào đó, một […]

ĐỜI SỐNG NGƯỜI XUẤT GIA

“Kinh sách nói Đức Đạo Sư có dạy: Các Thầy Tỷ-Kheo ăn, mặc, ở, ba điều thường đừng đầy đủ. Sự sinh hoạt về vật chất của người xuất gia là lạt thọ dụng đậm […]

Sách mới

Dẫn vào tuệ giác Phật
Ngày Tết Đọc Kinh Phật
Du Già Bồ Tát Giới
On Trend

Đọc nhiều