On Top

Category: Pháp luân 81

Đi tìm Tự Ngã trong văn hóa Ấn Độ

“Khởi kỳ thủy thế gian chỉ có một mình Tự Ngã, trong hình dạng một con người (Purusha). Anh ta nhìn chung quanh không thấy có gì nữa ngoài bản thân mình. Thoạt tiên anh […]

On Trend

Đọc nhiều