On Top

Category: Tuệ Sỹ/ Giới thiệu tác phẩm

Tái bản sách “TÂY VỰC KÝ”

Sách Tây Vực Ký. Pháp sư Huyền Trang soạn, Hòa Thượng Thích Như Điển và Nguyễn Minh Tiến dịch Việt ngữ. Hội Đồng Hoằng Pháp xuất bản và phát hành trên mạng toàn cầu Amazon […]

On Trend

Đọc nhiều