On Top

Category: Về Tuệ Sỹ / Đạo Pháp-Giáo Dục

Tuệ Hạnh: Ân tình Pháp Hội

Tôi lặng người nhìn bức hình Tuệ Sỹ, vẫn gương mặt xương xẩu, vẫn đôi má lõm sâu, vẫn đôi mắt rực sáng, vẫn gầy còm, chỉ là tóc đã bạc màu, y vàng nghiêm […]

On Trend

Đọc nhiều