On Top

Category: Về Tuệ Sỹ / Văn chương

Vì Sư Yêu Bóng Tối …

Đó là một câu, trong đoạn cuối bài thơ Hạ Sơn thầy Tuệ Sỹ viết, được phổ biến trong thi tập Giấc Mơ Trường Sơn, nhà xuất bản An Tiêm tái bản lần thứ hai, năm 2003. Bài […]

Thầy Tuệ Sỹ và ngôn ngữ

THẦY TUỆ SỸ VÀ NGÔN NGỮ[དྲི་མེད་འོད་ཟེར​། – Tịnh quang hương] (Thay cho lời mời từ báo Phật Việt) Khi muốn nêu lên một vấn đề gì có tầm quan trọng cá biệt làm thay đổi […]

Đặng Tiến: ÂM TRẦM TUỆ SỸ

Tuệ Sỹ là bậc danh sĩ cao tăng, đã trọng nhiệm nhiều chức vụ trong hàng giáo phẩm Phật giáo Việt Nam. Trong và ngoài nước nhiều người biết danh và ái mộ, qua những […]

On Trend

Đọc nhiều