On Top

Category: Triết học

Phật Tánh Tức Thị Vô Thường

PHẬT TÁNH TỨC THỊ VÔ THƯỜNG HỒNG DƯƠNG         GIẢI THOÁT ĐẠI ĐỒNG Trong tác phẩm Chánh Pháp nhãn tạng (Shōbōgenzō) của Thiền sư Đạo Nguyên (Dōgen. 1200-1253), phần mở đầu Phẩm Phật tánh (Busshō) […]

Người bao nhiêu tuổi?

{Tiếp theo TSPL.22} Những giấc mơ của Einstein 19 tháng 4, 1905 Một buổi sáng se lạnh tháng November, những bông tuyết đầu tiên đã xuất hiện. Một người đàn ông trong lớp áo ken […]

On Trend

Đọc nhiều