On Top

Category: Sách điện tử

Chương 6. Ngay giữa lòng thế gian đau khổ

Chương 6Ngay giữa lòng thế gian đau khổ Cách nay hai mươi lăm thế kỷ, mảnh đất miền trung ấn đã được vinh dự lớn lao in vết chân của một con Người vĩ đại, lịch sử nhân loại được hân hạnh kính cẩn ghi bằng nét son hiện […]

Chương 5. Hoà bình với sự sụp đổ của ngôn ngữ

Chương 5Hoà bình với sự sụp đổ của ngôn ngữ Một lần nữa, Hội Đồng Tinh Thần Đạo Bahai tổ chức ngày tôn giáo hoàn cầu, và năm nay đề tài được lựa chọn là Tôn giáo phải là con đường giải thoát cho Việt Nam và Thế Giới. Thật là một vấn […]

Chương 2. Những khát vọng vĩnh cửu của con người

Chương 2Những khát vọng vĩnh cửu của con người Viện Đại Học Vạn Hạnh lại tiếp tục hoạt động giữa một hoàn cảnh hoàn toàn đi ngược lại tất cả giá trị mà Viện đã cố gắng thực hiện trong hướng đi đã hoạch định của mình. Những giá trị ấy là những giá trị căn bản của con người mà […]

Chương 1. Hãy nhìn thẳng vào chính mình

Chương 1Hãy nhìn thẳng vào chính mình Chiến tranh càng ngày càng trở nên ác liệt, tất cả những đau khổ lớn nhất của nhân loại đã xảy ra tại quê hương  của chúng ta, và hôm nay, giữa lòng đau đớn khôn […]

Sách mới

Dẫn vào tuệ giác Phật
Ngày Tết Đọc Kinh Phật
Du Già Bồ Tát Giới
On Trend

Đọc nhiều