On Top

Category: Văn học

Ngóng Xuân (Thơ Nguyên An)

Xuân hạ thu đông rồi lại xuânLuân hồi lưu chuyển chẳng lìa XuânMục đồng hóm hỉnh cười toe toétLão nạp lòm khòm ngóng gió Xuân. Chúc chư pháp lữ vạn sự an! (Nguyên An) Ảnh: […]

Thị Ngạn Am nguyệt dạ cảm tác

是岸庵月夜感作Thị Ngạn Am nguyệt dạ cảm tác 古庵今日不晤師翠竹黄花何処居月夜門僧茶奉供是岸回頭在空虚 Cổ am kim nhật bất ngộ Sư Thúy trúc hoàng hoa hà xứ cư Nguyệt dạ môn tăng trà phụng cúngThị Ngạn hồi đầu tại Không hư Am cũ […]

On Trend

Đọc nhiều