On Top

Category: Văn học

Abe Shinzo ra đi: mưa hoa từ biệt

Một điều cũng nên suy nghĩ: Abe cũng là một người hành Thiền. Nếu bạn nhìn thấy cách Abe ngồi thiền qua tấm hình do chính Abe đăng lên Facebook, chúng ta thấy rằng trong […]

Bà Mẹ lưu đày

(Vu Lan, đọc thơ về Mẹ của Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ) Hôm đó là ngày 25 tháng 2, 1982, lúc 9 giờ 30 sáng, Hòa Thượng Thích Quảng Độ, Tổng Thư Ký Viện […]

Sách mới

Dẫn vào tuệ giác Phật
Ngày Tết Đọc Kinh Phật
Du Già Bồ Tát Giới
On Trend

Đọc nhiều