On Top

Category: Thơ

Thi ca và Tư tưởng

[trích Giai phẩm Văn, số đặc biệt về nhà thơ Bùi Giáng] Với cái tựa đó, tôi không cốt ý bàn riêng về một tập sách của ông Giáng, viết rải rác về các nhà […]

3 bài thơ của H.

Xuân Huế Mùa này ở đâu cũng giống nhauHoa khoe sắc thắm áo khoe màuĐể rồi buồn lạ răng mà nắngVàng võ bên hè mấy hàng cau. Đêm Huế Mắc võng ngang mùa hèNằm đợi […]

Sách mới

Dẫn vào tuệ giác Phật
Ngày Tết Đọc Kinh Phật
Du Già Bồ Tát Giới
On Trend

Đọc nhiều