GIEO HẠT BỒ-ĐỀ

(by Tuệ Sỹ, translated by Đạo Sinh)

“Hạt giống Bồ-đề không được gieo vào một cánh đồng trừu tượng nào xa xôi, cũng không chờ đợi để được gieo vào một vùng đất hứa thần thoại nào khác, mà nó được gieo xuống ngay trên sa mạc sinh tử này, khô cằn với những đau khổ triền miên của chúng sinh này. Rồi hạt giống ấy cần phải được tưới bằng nước ngọt của Từ Bi để lớn mạnh, để đến thời trổ hoa Giác ngộ. Do đó, quá trình Quy, Giới, Nguyện và Hành của Bồ-tát đạo là những giai đoạn gieo giống và vun tưới hạt giống Bồ-đề. Nói cách khác, phát Bồ-đề tâm và thành tựu Bồ-đề quả là trọn vẹn tất cả sự nghiệp của Bồ-tát.”
 
The seed of bodhi should not be sown in an imaginary field in solitude; nor should it await being put in some promised land in legend. It is just in the desert of life-and-death characterized by sentient beings’ perennial suffering that the seed should be nurtured. Then, it has to be watered with the nutrient nectar of compassion for its growth until it may blossom into perfect enlightenment. In this connection, the process of taking refuge in the Triple Gem, observing disciplinary codes, making vows, and practicing dharma on the Bodhisattva path refers to the phases of sowing and tending the bodhi seed. In other words, generating the aspiration for enlightenment and achieving Buddhahood are the entire career of a bodhisattva.

-Nguồn: Vu-

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận