PHÉP PHẬT NHIỆM MẦU

Chúng ta không biết được sau khi “chết” thì đức Phật đi đâu. Nhưng chúng ta có thể biết chắc chắn một điều là sau khi giác ngộ dưới cội cây bồ-đề thì đức Phật vẫn còn có mặt trên trái đất này—không chỉ vài ngày vài tháng, mà hơn 40 năm.

Ngoài ra, chúng ta còn biết thêm một điều nữa: Diệt đế là một sự thật về niết-bàn. Niết-bàn là “ly hệ quả”, là kết quả của con đường chặt đứt mọi hệ phược trói buộc con người trong luân hồi sinh tử. Như vậy, cùng lúc với sự tựu thành giác ngộ, đức Phật cũng đã thể nhập cảnh giới niết-bàn. Thế nhưng, Ngài vẫn không “biến mất” mà vẫn tiếp tục “sống” để giáo hoá chúng sinh.

Hai sự kiện trên cho chúng ta thấy một điều: tựu thành giác ngộ & thể nhập niết-bàn không có nghĩa là trở thành hư vô. Hay nói một cách dễ hiểu hơn, không có nghĩa không còn hiện hữu trên thế giới này nữa.

Thánh điển còn cung cấp cho chúng ta một chi tiết: những chúng sinh đang tồn tại ở Vô sắc giới, mặc dù vẫn còn bị trói buộc trong luân hồi sinh tử, nhưng đều không cần đến sắc thân tứ đại nữa. Có nghĩa rằng, không phải cứ tồn tại là bắt buộc phải mang một cái thân ở dưới dạng nào đó, như có người trong chúng ta thường nghĩ.

Thế thì, với những ai không nghĩ như thế, những cơ hội gặp gỡ chư Phật, chư A-la-hán, chư Đại Bồ-tát—kể cả chư thiện thần hộ pháp—ngay trong thế giới này là điều hoàn toàn có thể. Vấn đề là chúng ta có muốn gặp hay không mà thôi.

Trong những lúc dịch bệnh hoành hành, đã và đang có rất nhiều bác sỹ, nhiều hành giả, v.v., thực hành bố thí ba-la-mật, công bố số điện thoại, địa điểm họ đang làm việc, sinh sống, với thệ nguyện sẵn sàng giúp đỡ chúng ta vượt qua khó khăn. Thế nhưng, có tin tưởng họ để kêu gọi họ giúp đỡ hay không hoàn toàn tuỳ thuộc vào phúc phần và nghiệp lực của mỗi người.

Thánh điển cũng mô tả các bậc giác ngộ, giải thoát, vì thệ nguyện cứu độ chúng sinh mà trong tay lúc nào cũng có sẵn một cái “vòng khuyên” để cứu vớt chúng ta ra khỏi khổ cảnh. Vấn đề còn lại là mỗi người chúng ta có chịu tạo cho mình một “cái móc” để móc vào đó hay không mà thôi.

Đăng tải ngày 03/8/2021.
Đạo Sinh

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận