On Top

Tác giả: Đạo Sinh

“Hợp đồng” tu tập

Đức Phật giảng Pháp không nhằm thoả mãn sự khao khát kiến thức của chúng ta, mà chủ yếu là giúp chúng ta hiểu & ứng dụng các kiến thức đó để tạo ra những […]

PHÉP PHẬT NHIỆM MẦU

Chúng ta không biết được sau khi “chết” thì đức Phật đi đâu. Nhưng chúng ta có thể biết chắc chắn một điều là sau khi giác ngộ dưới cội cây bồ-đề thì đức Phật […]

GIEO HẠT BỒ-ĐỀ

(by Tuệ Sỹ, translated by Đạo Sinh) “Hạt giống Bồ-đề không được gieo vào một cánh đồng trừu tượng nào xa xôi, cũng không chờ đợi để được gieo vào một vùng đất hứa thần […]

On Trend

Đọc nhiều