On Top

Tác giả: Hội đồng Giáo phẩm Trung ương Viện Tăng thống

Thông Bạch Lễ Chung thất Đức Trưởng lão Hòa thượng THÍCH TUỆ SỸ

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤTVIỆN TĂNG THỐNGHỘI ĐỒNG GIÁO PHẨM TRUNG ƯƠNG——————————— Phật Lịch: 2567                                                                                 Số ………/HĐGPTƯ/TB THÔNG BẠCHLễ Chung thất Đức Trưởng lão Hòa thượng THÍCH TUỆ SỸChánh Thư ký kiêm […]

On Trend

Đọc nhiều