On Top

Tác giả: Hồng Dương N.V.H.

Phật Tánh Tức Thị Vô Thường

PHẬT TÁNH TỨC THỊ VÔ THƯỜNG HỒNG DƯƠNG         GIẢI THOÁT ĐẠI ĐỒNG Trong tác phẩm Chánh Pháp nhãn tạng (Shōbōgenzō) của Thiền sư Đạo Nguyên (Dōgen. 1200-1253), phần mở đầu Phẩm Phật tánh (Busshō) […]

Lưới Tương Giao

(I)Mạng lưới ngẫu duyên. Chắc ai cũng có lần chứng kiến một em bé ngồi khóc vì đã lỡ tháo đồ chơi ra từng bộ phận rồi sau đó không thể lắp lại nguyên vẹn […]

[Ebook] Hương Tích – Phật Học Luận Tập, tập 1/2017

Tập 1Kính Mừng Phật Đản PL.2561 Chủ Trương: TUỆ SỸ Thực Hiện:Thư quán Hương Tích và, Nguyễn Quốc Bình, Nguyễn Anh Tú, Sin Nguyễn Hoàng Ân… Cộng tác trong tập này:Tuệ Sỹ, Hồng Dương N.V.H., Thích […]

On Trend

Đọc nhiều