On Top

Tác giả: HT. Thích Trí Thủ

Giới Luật

GIỚI LUẬTViên Âm – Số 89 trang 14 năm 1950 I. ĐỊNH NGHĨA GIỚI LUẬT GIỚI: Nguyên tiếng Phạn là thi la (sila). Tàu dịch là Giới, có nghĩa là phòng bị, răn cấm, câu thúc. Đức Phật chế giới luật để người học đạo phòng […]

Mười Điều Tâm Niệm

1- Nghĩ đến thân thể thì đừng cầu không tật bệnh, vì không tật bệnh thì tham dục dễ sanh. 2- Ở đời đừng cầu không khó khăn, vì không khó khăn thì kiêu xa nổi dậy. 3- Cứu xét tâm tánh thì […]

Thử vạch một quy chế cho Tăng sỹ và một chương trình đào tạo Tăng sinh thích ứng với nhu cầu của Giáo hội trong hiện tại và tương lai gần

THỬ VẠCH MỘT QUY CHẾ CHO TĂNG SỸ VÀMỘT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TĂNG SINHTHÍCH ỨNG VỚI NHU CẦU CỦA GIÁO HỘI TRONG HIỆN TẠIVÀ TƯƠNG LAI GẦN  LỜI MỞ ĐẦU Mở mắt chào đời trong chốn thiền môn, lớn lên giữa bầu không khí thanh thoát của lời […]

Sách mới

Dẫn vào tuệ giác Phật
Ngày Tết Đọc Kinh Phật
Du Già Bồ Tát Giới
On Trend

Đọc nhiều