On Top

Tác giả: M. N. Tuyên

KHÔNG DIỆT, KHÔNG SINH

  “Dòng đời in dấu chân chim, sinh diệt đầy vơi trong mắt tuệ; Đỉnh tháp ửng hồng nắng quái, sắc không lấp lánh động sương từ.”   Sinh và diệt, Sắc và Không là […]

On Trend

Đọc nhiều