On Top

Tác giả: Ngõ Hạnh

THỦY SÁM

– Còn người phụ nữ trong chuyện đó, tuy không ai nhắc tới, nhưng nghe đâu đã bỏ làng, sang lập nghiệp đâu bên miệt Svayrieng… Ông già nói thêm câu cuối cùng như để kết thúc […]

On Trend

Đọc nhiều