On Top

Tác giả: Nguyên Giác

Abe Shinzo ra đi: mưa hoa từ biệt

Một điều cũng nên suy nghĩ: Abe cũng là một người hành Thiền. Nếu bạn nhìn thấy cách Abe ngồi thiền qua tấm hình do chính Abe đăng lên Facebook, chúng ta thấy rằng trong […]

Thư gửi người cư sĩ trẻ

Duyên khởi bài viết này vì, mấy hôm đầu tháng 5/2022, được một người em họ từ Nebraska sang thăm, nghe vài chuyện Phật sự nơi miền Trung Tây Hoa Kỳ, lòng vui mừng được […]

Chúc Mừng Đại Hội Hoằng Pháp

Nguyên Giác Được tin quý Thầy Tuệ Sỹ, GS Trí Siêu Lê Mạnh Thát và nhiều vị tôn túc sẽ thực hiện một Đại Hội Hội Đồng Hoằng Pháp qua Zoom vào cuối tháng 11/2021, […]

Sách mới

Dẫn vào tuệ giác Phật
Ngày Tết Đọc Kinh Phật
Du Già Bồ Tát Giới
On Trend

Đọc nhiều