On Top

Tác giả: Phạm Công Thiện

Chúng ta đang tìm kiếm cái gì?

Nguyên tác: KrishnamrtiPhạm Công Thiện dịch Việt. Hầu hết chúng ta đang đi tìm gì? Mỗi người trong chúng ta muốn được gì? Nhất là giữa thời thế tao loạn này, mọi người đều muốn tìm một thứ an bình nào đó, một […]

Những ai biết điều phục

Namo tassa Bhagavato arahato sammā-sambuddhassa! “Một hiện thể độc nhất, một nhân thể phi thường trác việt xuất hiện ở thế gian vì phúc lợi cho nhiều sinh thể, vì hạnh phúc cho nhiều sinh […]

Sách mới

Dẫn vào tuệ giác Phật
Ngày Tết Đọc Kinh Phật
Du Già Bồ Tát Giới
On Trend

Đọc nhiều