On Top

Tác giả: Pháp Hiền Cư Sỹ

Thầy Tuệ Sỹ và ngôn ngữ

THẦY TUỆ SỸ VÀ NGÔN NGỮ[དྲི་མེད་འོད་ཟེར​། – Tịnh quang hương] (Thay cho lời mời từ báo Phật Việt) Khi muốn nêu lên một vấn đề gì có tầm quan trọng cá biệt làm thay đổi […]

On Trend

Đọc nhiều