On Top

Tác giả: Thích Đức Thắng

[Ebook] Hương Tích – Phật Học Luận Tập, tập 1/2017

Tập 1Kính Mừng Phật Đản PL.2561 Chủ Trương: TUỆ SỸ Thực Hiện:Thư quán Hương Tích và, Nguyễn Quốc Bình, Nguyễn Anh Tú, Sin Nguyễn Hoàng Ân… Cộng tác trong tập này:Tuệ Sỹ, Hồng Dương N.V.H., Thích […]

Tam bảo

THÍCH ĐỨC THẮNG[Tập san Pháp Luân – số 1, tr.3 ] Tam bảo là chỉ cho ba ngôi báu hiện đang hiện hữu tại thế gian này. Chúng chính là đối tượng để cho mọi […]

On Trend

Đọc nhiều