On Top

Tác giả: Thích Như Điển

Sám hối

Thích Như Điển Kể từ khi vào chùa (1964) cho đến nay (2022) cũng gần 60 năm ròng rã như thế, những người xuất gia như chúng tôi, bất kể là lớn nhỏ, già trẻ […]

On Trend

Đọc nhiều