On Top

Tác giả: Thích Nữ Giác Anh

Ngài Đã Đi Thật Rồi

NGÀI ĐÃ ĐI THẬT RỒI!Thành kính đảnh lễ Giác Linh Hòa Thượng Thích Tuệ SỹThích Nữ Giác Anh Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,Kính bạch Giác linh Ôn, Con đang ngồi viết lại những dòng tâm tưởng sau mấy ngày Tang […]

On Trend

Đọc nhiều