On Top

Tác giả: Thích Nữ Thanh Trì

Dẫn vào Lịch sử Phật giáo

Lời đầu Loạt bài Dẫn vào Lịch sử Phật giáo này được trích dịch nhằm giới thiệu một chương trình “Nhập môn Phật giáo học” dành cho giới trẻ, thuộc đại học Tokyo, được các nhà nghiên […]

On Trend

Đọc nhiều