On Top

Tác giả: Thích Thiện Duyên

Kẻ chí hùng xuất sỹ

Thành Kính Tưởng Niệm Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Thanh HuyềnViên tịch ngày 16 tháng 8 năm 2022 tại Quảng Hương Già Lam, Sài Gòn Tiết Vu lan đất Sài thành tiễn biệtGió nhẹ bay […]

On Trend

Đọc nhiều