On Top

Tác giả: Tuệ Sỹ

Tâm thư của Hội Đồng Hoằng Pháp

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤTHỘI ĐỒNG HOẰNG PHÁP TÂM THƯ Đã nhiều năm rồi, Phật Tử Việt Nam cử hành đại lễ trong niềm hân hoan tự hào về một ngày lễ […]

Lá Thư Ngày Tết

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤTVIỆN TĂNG THỐNG PHẬT LỊCH: 2564                                Số: 07/VTT/VP LÁ THƯ NGÀY TẾT Kính đảnh […]

On Trend

Đọc nhiều