On Top

Tác giả: Tuệ Sỹ

Thư Thầy

Anh Chị em thân mến, Kỳ Đại Hội của Anh Chị em tại Bồ Đề Đạo Tràng Ấn Độ, Giáo Hội chưa ra văn bản công nhận là vì Giáo Hội lúc đó Cơ cấu chưa hoàn chỉnh, […]

THƯ KHÁNH CHÚC NGÀY HỘI VỀ NGUỒN

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤTVIỆN TĂNG THỐNG______________ VĂN PHÒNG CHÁNH THƯ KÝ THƯ KHÁNH CHÚC NGÀY HỘI VỀ NGUỒN Kính lễ Thập phương hiện tiền Đại Đức Tăng-già,Kính lễ Chư Tôn Trưởng […]

Tuệ Sỹ: Viết cho Đức Hạnh

Cuốn Kinh và Ngôi ChùaTác giả: Đức HạnhLời giới thiệu: TT Thích Tuệ SỹTác giả xuất bản, California, Hoa Kỳ2003 VIẾT CHO ĐỨC HẠNH Có người khách mang đến cho tôi một gói quà. Bên trong là […]

On Trend

Đọc nhiều