On Top

Tác giả: Tuệ Sỹ

Thông điệp Phật đản 2567

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤTVIỆN TĂNG THỐNG******HỘI ĐỒNG GIÁO PHẨM TRUNG ƯƠNG THÔNG ĐIỆPPHẬT ĐẢN 2567 Nam-mô Lâm-tì-ni viên, Vô ưu thọ hạ, thị hiện đản sanh,BỔN SƯ THÍCH-CA MÂU-NI PHẬT “Một […]

Tánh Không Luận là gì?

Triết học về Tánh KhôngTánh Không Luận là gì? TUỆ SỸ Wenn am Sommertag der Falter sich auf die Blume nieder lasst und, die Fluegel geschlossen, mit ihr Wiesenwind schwing… Martin Heidegger. Aus der Erfahrung […]

On Trend

Đọc nhiều