Trang tưởng niệm Huynh trưởng Nguyên Tín Nguyễn Châu, Vụ trưởng GĐPT Vụ

CUNG KÍNH BẠCH TRÌNH

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bái bạch: Chư tôn đức Hội Đồng Tăng Già Bản Thệ, Hội Đồng Giáo Giới GĐPT Việt Nam.
Kính thưa: Quý Huynh trưởng Hội đồng cấp Dũng, BHD GĐPTVN các cấp trên Thế giới.
Cùng toàn thể Lam viên GĐPT Việt Nam trên Thế giới

Kính bạch Chư tôn đức,
Kính thưa quý Lam viên,
Sau thời gian huyễn thân suy giảm do tuổi cao, Huynh trưởng cấp Dũng Nguyên Tín – Nguyễn Châu đã an nhiên xả báo thân lúc 13h30 ngày 29 tháng 05 năm 2023 (nhằm ngày 11 tháng 04 năm Quý Mão) tại tư gia số 18 Thi Sách, Tp. Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng. Theo di nguyện của Anh và tâm nguyện của Gia đình, thi hài Anh được đưa về Vĩnh Minh tự viện để cử hành tang lễ. Nay BHD Trung ương GĐPT Việt Nam bạch trình lên Chư tôn đức và Lam viên tri tường di nguyện của Huynh trưởng Nguyên Tín như sau:

 1. Giữ yên tịnh trong thời gian 10 tiếng kể từ lúc trút hơi thở cuối cùng để gia đình hộ niệm, sau đó mới thông tri đến Chư tôn đức và Tổ chức GĐPTVN.
 2. Mọi việc Tổ chức Tang lễ xin Tổ chức GĐPTVN hoan hỷ sắp xếp.
 3. Về hình thức tang lễ không ồn ào trống kèn, tất cả chay tịnh thanh khiết, cần nhất là phải giản đơn, ít tốn kém, không khoa trương hình thức rườm rà nhưng cần sự trang nghiêm.
 4. Tang chế cũng không theo những hình thức như: áo tang, quần tang, mũ mấn, gậy,…chỉ đơn giản là con cháu mặc áo tràng và chít khăn tang màu lam, cũng như Lam viên GĐPT thọ tang. Thực hiện tang lam bằng hình thức hoa hồng màu Lam.
 5. Lễ phẩm phúng viếng: hạn chế tối đa việc mua sắm hương đèn, lẵng hoa, trướng liễn, trái cây để phúng điếu. Xin Ban Tổ chức Tang lễ và Tang quyến nhận tiền phúng điếu để có tịnh tài làm từ thiện, cấp học bổng.
 6. Chỉ sử dụng khánh thay chuông gia trì khi hướng dẫn các phái đoàn và cá nhân đảnh lễ Phật.
 7. Đối với các phái đoàn Lam viên phúng điếu xin đừng khóc, đừng nói quá nhiều lời tiếc thương mà hãy thành tâm lập nguyện: YÊU THƯƠNG NHAU, CÙNG THA THỨ CHO NHAU ĐỂ HÀN GẮN NHỮNG ĐỖ VỠ, TINH TẤN TU HỌC, THỰC HÀNH BỒ-TÁT HẠNH QUA VIỆC GÌN GIỮ LÝ TƯỞNG TRUYỀN THỐNG CỦA GĐPT VIỆT NAM.
 8. Việc an táng được thực hiện bằng hình thức hỏa táng, sau đó chia 2 phần: 01 phần đem rãi ở biển Nha Trang, 01 phần đem rãi ở Trại trường.
 9. Trước khi di quan xin BTC và Tang quyến thiết lễ trai Tăng cúng dường kính tạ Chư tôn đức và hồi hướng kết duyên Phật pháp cho chúng sanh. Tịnh tài tổ chức trai Tăng từ 2 nguồn đó là: trích 1 phần từ tiền phúng điếu và tiền của con cháu gia đình góp phần công đức.

Chúng con xin thành kính bạch trình lên Chư tôn đức, Hội đồng cấp Dũng, BHD GĐPTVN các cấp trên Thế giới, cùng Lam viên đồng tri tường.

Về công tác tổ chức Tang lễ sẽ được chính thức công bố chính thức. Lễ nhập quan cử hành vào lúc 16h00 ngày 30 tháng 05 năm 2023 (nhằm ngày 12 tháng 04 năm Quý mão).

Chúng con cúi xin Chư tôn đức cùng toàn thể quý Lam viên hộ niệm cho Huynh trưởng cấp Dũng Nguyên Tín – Nguyễn Châu siêu sanh tịnh độ.

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

Cung kính bạch trình.
BAN HƯỚNG DẪN TRUNG ƯƠNG GĐPT VIỆT NAM
PL 2567 ngày 30 tháng 05 năm 2023
PHÓ TRƯỞNG BAN ĐIỀU HÀNH
Nguyên Hoành LÊ VĂN SAN

KHẤP BÁO

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

HỘI ĐỒNG HUYNH TRƯỞNG CẤP DŨNG GIA ĐÌNH PHẬT TỬ
BAN HƯỚNG DẪN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM trên THẾ GIỚI
BAN HƯỚNG DẪN TRUNG ƯƠNG GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM
BAN HƯỚNG DẪN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM tại HẢI NGOẠI
BAN HƯỚNG DẪN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ LÂM ĐỒNG

vô cùng thương tiếc kính bạch trình và báo tin đến:

– Chư Tôn Đức Hội Đồng Tăng Già Bản Thệ, Hội Đồng Giáo Giới GĐPT VN.
– Chư Tôn Đức Hội Đồng Cố Vấn Giáo Hạnh Gia Đình Phật Tử.
– Quý Ban Hướng Dẫn, Ban Đại Diện, Ban Điều Hợp các đơn vị trực thuộc
– Quý Ban Chấp Hành Trung Ương Cựu Huynh Trưởng GĐPT VN.
– Quý Ban Bảo Trợ Gia Đình Phật Tử.
– Quý Huynh Trưởng các Cấp và Đoàn sinh các Ngành.

Huynh Trưởng Cấp Dũng NGUYỄN CHÂU
Pháp danh Nguyên Tín
Thọ Bồ Tát Giới tại gia Pháp tự Phước Nguyên

Sinh năm 1924 (Giáp Tý)
Nguyên quán Quảng Trị
Trú Quán 18 Thi Sách, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng.
Vụ Trưởng Gia Đình Phật Tử Vụ
Trưởng ban Thường trực Hội đồng Huynh trưởng Cấp Dũng Đình Phật Tử Việt Nam
Trưởng ban Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Việt Nam trên Thế Giới
Trưởng ban Ban Hướng Dẫn Trung Ương Gia Đình Phật Tử Việt Nam
Nguyên Trưởng ban Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Lâm Đồng

đã thuận lý vô thường, xả báo thân lúc 13h30 ngày 29 tháng 05 năm 2023 (nhằm ngày 11 tháng 04 năm Quý mão), hưởng đại thọ: 100 tuổi.

Tang lễ được cử hành tại Vĩnh Minh tự viện thôn Phú An, xã Phú Hội, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng với chương trình như sau:

 1. Lễ Nhập Quan: lúc 16h00 ngày 30 tháng 05 năm 2023 (nhằm ngày 12 tháng 04 năm Quý Mão).
 2. Lễ Phủ kỳ và Lễ Thọ tang của Hội Đồng Huynh trưởng Cấp Dũng, BHD Gia Đình Phật Tử Việt Nam các Cấp trên thế Giới : lúc 18h00 ngày 30 tháng 05 năm 2023 (nhằm ngày 12 tháng 04 năm Quý Mão).
 3. Lễ Kỳ siêu Tịch điện: được cử hành vào lúc 16h00 ngày 01 tháng 06 năm 2023 (nhằm ngày 14 tháng 04 năm Quý Mão).
 4. Lễ viếng của Hội Đồng Tăng Già Bản Thệ, Hội Đồng Giáo Giới GĐPT Việt Nam vào lúc 09h00 ngày 02 tháng 06 năm 2023 (nhằm ngày 15 tháng 04 năm Quý Mão).
 5. Lễ Tưởng niệm: vào lúc 13h00 ngày 02 tháng 06 năm 2023 (nhằm ngày 15 tháng 04 năm Quý Mão).
 6. Lễ Khiển điện – Di quan: vào lúc 15h00 ngày 02 tháng 06 năm 2023 (nhằm ngày 15 tháng 04 năm Quý Mão).
 7. Lễ Tiễn biệt: vào lúc 16h30 ngày 02 tháng 06 năm 2023 (nhằm ngày 15 tháng 04 năm Quý Mão).

Sau đó Linh cửu được hỏa táng tại Đài hỏa táng Hoàn Vũ, TP Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng.

Toàn thể Huynh Trưởng và Đoàn sinh GĐPT Việt Nam
Nhất Tâm Cầu Nguyện Chơn Linh của Anh sớm vãng sanh Phật Quốc.

Chúng con thành kính bạch trình lên Chư tôn đức chứng minh, hộ niệm cho Chơn linh Huynh trưởng Cấp Dũng Nguyên Tín – Nguyễn Châu sớm Vãng sanh Cực lạc quốc.

Ban Hướng Dẫn Trung Ương Gia Đình Phật Tử Việt Nam thông tri đến quý BHD các Tỉnh Thị, BĐD, BĐH các đơn vị trực thuộc Trung Ương, cùng toàn thể Huynh trưởng các Cấp, Đoàn sinh được rõ và công cử phái đoàn về kính viếng, hộ niệm cho Chơn linh Huynh trưởng Cấp Dũng Nguyên Tín – Nguyễn Châu sớm về cõi Phật.

Mọi thông tin liên quan Tang Lễ sẽ được BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam tiếp tục cập nhật đến Quý Ban cùng quý anh chị Huynh Trưởng các Cấp và được đăng tải trên Trang Nhà GĐPT Việt Nam.

PL.2567, TP Hồ Chí Minh ngày 30 tháng 05 năm 2023
PHÓ TRƯỞNG BAN ĐIỀU HÀNH
Nguyên Hoành LÊ VĂN SAN

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận