On Top

Category: Pháp Âm

Chúng ta đang tìm kiếm cái gì?

Nguyên tác: KrishnamrtiPhạm Công Thiện dịch Việt. Hầu hết chúng ta đang đi tìm gì? Mỗi người trong chúng ta muốn được gì? Nhất là giữa thời thế tao loạn này, mọi người đều muốn tìm một thứ an bình nào đó, một […]

ĐỜI SỐNG NGƯỜI XUẤT GIA

“Kinh sách nói Đức Đạo Sư có dạy: Các Thầy Tỷ-Kheo ăn, mặc, ở, ba điều thường đừng đầy đủ. Sự sinh hoạt về vật chất của người xuất gia là lạt thọ dụng đậm […]

Sách mới

Dẫn vào tuệ giác Phật
Ngày Tết Đọc Kinh Phật
Du Già Bồ Tát Giới
On Trend

Đọc nhiều