On Top

Category: Pháp Âm

Giảng về “tu giới”

“Giới không có nghĩa là cấm đoán. Giới (śīla) có nghĩa là phẩm cách, tu giới là tìm cách nâng cao phẩm cách và giá trị của con người mình.”{Phỏng vấn HT. Tuệ Sỹ tại […]

Giảng về “người tại gia”

TUỆ SỸ: (…) “Mình giáo dục miễn sao người xung quanh mình, như con cái không làm bậy, giữ được tư cách con người, không gian tham trộm cắp, không dối gạt người là đủ… […]

Những ai biết điều phục

Namo tassa Bhagavato arahato sammā-sambuddhassa! “Một hiện thể độc nhất, một nhân thể phi thường trác việt xuất hiện ở thế gian vì phúc lợi cho nhiều sinh thể, vì hạnh phúc cho nhiều sinh […]

Sách mới

Dẫn vào tuệ giác Phật
Ngày Tết Đọc Kinh Phật
Du Già Bồ Tát Giới
On Trend

Đọc nhiều