On Top

Category: Tư liệu

Chương 10. Nền tảng của mọi phương pháp giáo dục

Chương 10Nền tảng của mọi phương pháp giáo dục ĐƯỜNG HƯỚNG GIÁO DỤC PHẬT GIÁOI.- ĐI TÌM MỘT ĐƯỜNG HƯỚNG Những cơ sở giáo dục Phật giáo đã được thiết lập từ nhiều năm nay, mà thể hiện cụ thể nhất là những trường trung tiểu học Bồ […]

Chương 8. Sống vẫn là điều linh thiêng

Chương 8Sống vẫn là điều linh thiêng Nhan đề của ngày tôn giáo hoàn cầu hôm nay là “Sự Canh Tân Tôn Giáo”, và các đại biểu Công giáo, Đạo Baha’i và Phật giáo, mỗi vị đã trình bày “Sự Canh […]

Chương 7. Hãy chiến thắng tự thân

Chương 7Hãy chiến thắng tự thân Chủ đề lễ Phật Đản tại Viện Đại Học Vạn Hạnh năm nay là: ĐỨC PHẬT, NHÀ ĐẠI GIÁO DỤC. Chúng ta hãy tìm hiểu Đức Phật dạy cho nhân loại những gì, hay gần ta hơn, Đức Phật dạy chúng ta những gì khi Ngài đứng trên […]

Chương 3. Đi tìm thực tính của Việt Nam

Chương 3Đi tìm thực tính của Việt Nam Với trọn lòng tôn kính và nhiệt hứng, với trọn lòng tin sắt đá vào sự phục hồi sinh lực của tinh thần Việt Nam, chúng tôi xin chính thức tuyên bố buổi Tổng Khai Giảng hôm nay, mở đầu niềm hy vọng liên tục trong niên […]

Chương 6. Ngay giữa lòng thế gian đau khổ

Chương 6Ngay giữa lòng thế gian đau khổ Cách nay hai mươi lăm thế kỷ, mảnh đất miền trung ấn đã được vinh dự lớn lao in vết chân của một con Người vĩ đại, lịch sử nhân loại được hân hạnh kính cẩn ghi bằng nét son hiện […]

On Trend

Đọc nhiều