On Top

Tác giả: Cư Sĩ Vĩnh Hữu

Một bức thư lưu niệm quý giá

Đây là phong thư được đánh máy, gửi từ Nguyệt San Viên Âm – cơ quan hoằng pháp của Hội Việt Nam Phật học, trụ sở Tổng Trị Sự tại 15B đường Nguyễn Hoàng, Huế – đến Thi sĩ Trinh Tiên, tức Nữ sĩ Tâm Tấn, mẫu thân của tôi.

On Trend

Đọc nhiều