On Top

Tác giả: Cư Sĩ Vĩnh Hữu

Một bức thư lưu niệm quý giá

Đây là phong thư được đánh máy, gửi từ Nguyệt San Viên Âm – cơ quan hoằng pháp của Hội Việt Nam Phật học, trụ sở Tổng Trị Sự tại 15B đường Nguyễn Hoàng, Huế – đến Thi sĩ Trinh Tiên, tức Nữ sĩ Tâm Tấn, mẫu thân của tôi.

Sách mới

Dẫn vào tuệ giác Phật
Ngày Tết Đọc Kinh Phật
Du Già Bồ Tát Giới
On Trend

Đọc nhiều