On Top

Category: Giảng luận

KHÔNG DIỆT, KHÔNG SINH

  “Dòng đời in dấu chân chim, sinh diệt đầy vơi trong mắt tuệ; Đỉnh tháp ửng hồng nắng quái, sắc không lấp lánh động sương từ.”   Sinh và diệt, Sắc và Không là […]

Mười Điều Tâm Niệm

1- Nghĩ đến thân thể thì đừng cầu không tật bệnh, vì không tật bệnh thì tham dục dễ sanh. 2- Ở đời đừng cầu không khó khăn, vì không khó khăn thì kiêu xa nổi dậy. 3- Cứu xét tâm tánh thì […]

Ba Tháng An Cư

BA THÁNG AN CƯ(1949) Theo thời tiết ở Ấn Độ, một năm chia ra làm ba mùa: Xuân, Hạ và Đông, mỗi mùa bốn tháng. Từ rằm tháng Chạp đến rằm tháng Tư là mùa Xuân. Từ rằm tháng Tư […]

Sách mới

Dẫn vào tuệ giác Phật
Ngày Tết Đọc Kinh Phật
Du Già Bồ Tát Giới
On Trend

Đọc nhiều