On Top

Category: Giáo dục

Thử vạch một quy chế cho Tăng sỹ và một chương trình đào tạo Tăng sinh thích ứng với nhu cầu của Giáo hội trong hiện tại và tương lai gần

THỬ VẠCH MỘT QUY CHẾ CHO TĂNG SỸ VÀMỘT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TĂNG SINHTHÍCH ỨNG VỚI NHU CẦU CỦA GIÁO HỘI TRONG HIỆN TẠIVÀ TƯƠNG LAI GẦN  LỜI MỞ ĐẦU Mở mắt chào đời trong chốn thiền môn, lớn lên giữa bầu không khí thanh thoát của lời […]

Sách mới

Dẫn vào tuệ giác Phật
Ngày Tết Đọc Kinh Phật
Du Già Bồ Tát Giới
On Trend

Đọc nhiều